Aktualizácia územného plánu

Január 2008 / Prečítané 1642 krát
   Mesto Pezinok v súlade s programovým vyhlásením mestského zastupiteľstva pripravuje rozsiahlu aktualizáciu územného plánu (tzv. nový UPN). Touto cestou vyzývame občanov a právnické osoby, ktoré majú záujem o aktualizáciu, zmeny a doplnky jestvujúceho stavu ÚPN, aby svoje žiadosti adresovali do konca marca 2008 na Mestský úrad v Pezinku – oddelenie výstavby, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie informácie vám poskytne vedúca oddelenia Ing. Valéria Jančovičová na č.t. 6901 140.
 
(OSVaM)

Ohodnoťte článok: