Silvester v telocvični

Január 2008 / Prečítané 1787 krát
   Štátna inšpekcia životného prostredia zvolala ústne prerokovanie o skládke odpadov Nová jama v Pezinku naozaj v netradičnom čase a na netradičnom mieste. Toto konanie sa uskutočnilo vlani 31. decembra, teda na Silvestra v čase od 10. do 15. hodiny v nevykúrenej telocvični SOÚS v Bratislave. Odôvodnenie bolo prosté – ,,je normálny pracovný deň a pezinskí eko-aktivisti avizovali stovky Pezinčanov – signatárov petície proti skládke". Preto telocvičňa. Nechýbali ani dve celoštátne televízie a niekoľko redaktorov. Prekvapenie sa však nekonalo. Aktivistov bolo päť, štyria zástupcovia Pezinských tehelní, traja zvolávajúci štátni úradníci, primátor Pezinka s právnikom a vedúca stavebného úradu v Pezinku.
   Konanie malo príchuť gogoľovského smiechu cez slzy. Napríklad po citácii zákona právničkou Zuzanou Čaputovou nasledovali konštatovania úradníka, že je to len jej výklad, ich výklad je vraj diametrálne odlišný. Krajským stavebným úradom vydané územné rozhodnutie bolo účastníkom konania neprístupné, pretože bolo označené za predmet obchodného tajomstva. Požiadavka primátora nahliadnuť doň (keďže nebolo Mestu v zákonnej dobe doručené) bola zamietnutá s konštatovaním, že Mesto nie je účastníkom konania, lebo pozemky v majetku mesta nesusedia s pozemkami Novej jamy. Jeho pripomienka, že zastupuje aj skládkou dotknutých občanov, bola zamietnutá rovnako ako konštatovanie, že skládka nie je v súlade s platným Územným plánom Pezinka, ktorý má silu a záväznosť zákona.
   Tých paradoxných situácií bolo samozrejme viac. Nakoniec zostala len otázka: Kam až siaha kompetentnosť, nezaujatosť a objektívnosť štátneho úradníka? A koho obhajuje?
 
Oliver Solga

Ohodnoťte článok: