Téma dňa: ODPADY

Január 2008 / Prečítané 2034 krát
  Od januára tohto roku sa zmenili okrem miestnych daní aj poplatky za odpad. V rôznych médiách sa objavili diskusie o tom, či je poplatok úmerný a do akej miery zasiahne peňaženku každého z nás. Celoslovenská tlač i televízia často informovali o zvyšovaní cien za odvoz a uloženie odpadu vo väčšine slovenských miest. Občan mal možnosť porovnávať a rozhodnúť sa, či uverí faktom a číslam alebo bezbrehej demagógii ľudí, ktorí si prihrievajú svoju politickú polievočku údajným obhajovaním záujmov slabších sociálnych skupín. I v našom meste zašli až tak ďaleko, že vedenie mesta a poslancov označili za neschopných a seba za jediných spravodlivých. Zrekapitulujme si známe fakty. Skládka Stará jama skončila svoju činnosť 31. októbra minulého roka. Od 1. novembra sme odpad začali voziť na skládku na Dubovú. Ukladáme tu odpad za rovnakú cenu ako v Pezinku. Poplatky sa však zvýšili za dopravu (cca 28 km). Za november a december zvýšené náklady zaplatilo Mesto zo svojho rozpočtu. Mestu zároveň prevádzkovateľ skládky Stará jama prestal platiť poplatok za ukladanie odpadu na území Pezinka – za rok 2007 to bolo vyše šesť miliónov korún. Tieto peniaze sa doteraz rozpočítavali do poplatkov za odpad každému občanovi. Mesto doplatilo rozdiel – preto mohol byť poplatok len 438 v rodinných domoch a 537 Sk v bytových domoch (pre porovnanie – v susednom Svätom Jure platili minulý rok 750 Sk). V tomto roku bude poplatok 767 Sk v rodinných domoch a 876 Sk v bytových domoch. Občan však v prvom polroku zaplatí len polovicu tohto poplatku, v druhom polroku sa poplatok prehodnotí podľa skutočných nákladov. Stále zostáva rozdiel (109 Sk ako tzv. motivačné) medzi rodinnými domami (RD) a bytovými domami (BD), pretože v RD sú lepšie výsledky separovania ako na sídliskách.
   Okrem tohto Mesto uvoľní 1,2 milióna korún zo svojho rozpočtu na likvidáciu čiernych skládok, bude platiť čistenie stanovíšť kontajnerov a iné. Mesto tiež zvýši počet umiestnení veľkokapacitných kontajnerov z dvakrát na štyrikrát za rok po 18 nádob. Prvý zber bude už pred Veľkonočnými sviatkami. Občania, ktorí chcú robiť jarné upratovanie, tak budú mať bezplatne zabezpečené nádoby a nemusia odpad voziť na skládku na Dubovú. Okrem toho funguje vo firme Petmas na Šenkvickej ceste pre občana bezplatný zber nebezpečných odpadov, vrátane starých chladničiek, televízorov, autobatérií, farieb, liečív a podobne.
   V prípade nedisciplinovaných občanov Mesto aj naďalej zabezpečuje odvoz odpadu pri stavebných prácach (najmä výmena bytových jadier), zbere vianočných stromčekov a pod., kedy je veľmi ťažké vypátranie „páchateľa“ a dokazovanie či sankcionovanie priestupku. V tomto prípade je paradoxné, že občan je ochotný zaplatiť za prestavbu svojho bytu aj niekoľko stotisíc korún, ale objednať si a zaplatiť odvoz vzniknutého odpadu za dve-tri tisícky je preňho už problém!
   Rovnako paradoxne však vyznievajú hlasy niektorých ekologických aktivistov bojujúcich proti otvoreniu novej skládky, ktorí v nedávnej minulosti tvrdili, že podľa ich prieskumu je väčšina občanov pripravená platiť za odpad podstatne viac za predpokladu, že skládka nebude v Pezinku. Dnes namiesto toho, aby Mestu pomohli vysvetľovať občanom, že zvýšenie poplatkov je opodstatnené a nevyhnutné, robia pravý opak a obviňujú Mesto z neschopnosti a antisociálnej politiky.
   Vedenie Mesta i väčšina poslancov MsZ sa jednoznačne ohradzujú proti takémuto osočovaniu a demagógii, pretože veľmi podrobne zvažovali všetky dopady zvýšenia poplatkov za odpady a hľadali riešenia vzniknutej situácie. Jednou z nich je aj podpora zvýšenia separovania v domácnostiach, ktorého výsledkom bude menšie množstvo ukladaného odpadu a teda aj nižšie platby od občanov. Mesto tiež podporuje urýchlené vybudovanie triediacej linky na Viničianskej ceste (firma Petmas Ecos), ktorá umožní vyseparovať maximálne množstvo druhotných surovín. Výsledkom toho bude menší objem odpadu, ktorý bude treba uložiť na skládke na Dubovej a teda opäť menšie poplatky. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že predstavitelia Mesta robia všetko preto, aby sme v našom meste tento vážny problém riešili a aby sme sa neocitli v takých krízových situáciách, ako je tomu v iných mestách.
   Všetky podrobné analýzy poplatkov za odpad, ich opodstatnenosti ako i objemu a zloženia odpadov a tiež zmluvy s firmami sú k dispozícii každému občanovi, ktorý o ne požiada na Mestskom úrade.
 
(OSVaM)
 

Ohodnoťte článok: