Aj múzy nás spájajú...

December 2007 / Prečítané 1339 krát
   Pezinok možno nazvať kozmopolitným mestom kultúry a mestom festivalov. Pravidelne počas roka sa tu konajú významné kultúrne podujatia a festivaly, z ktorých niektoré už majú mnohoročnú tradíciu, iné si svoju tradíciu len budujú, ale už si našli svoje miesto v rámci kultúrneho diania Pezinka a sú ťažiskovou formou kultúrneho života. Väčšina podujatí má celoslovenský, resp. medzinárodný význam. Problémom však zostáva nedostatočná prepojenosť Pezinka s partnerským mestom Neusiedl am See pri výmene informácií a návštevníkov festivalov v oboch mestách, neexistujúca koordinácia medzi organizátormi jednotlivých festivalov, absencia systému jednotnej marketingovej prezentácie festivalov ako produktov cestovného ruchu Pezinka, ale hlavne nevyhovujúca materiálno-technická základňa pre organizovanie aktivít tipu festivalov, považovaných za kľúčový segment ponuky kultúrneho cestovného ruchu v meste a regióne.
   A práve tieto nedostatky sa rozhodla riešiť REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v spolupráci s partnermi – Mestom Pezinok, OZ Pezinské rozprávkové divadlo a Neusiedler See Tourismus Gmbh, Neusiedl am See. Od augusta 2007 až do júna 2008 sa realizuje projekt Festivaly ako prostriedok rozvoja kultúrneho cestovného ruchu v prihraničnom regióne – MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, schválený v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská Republika.
(REVIA)

Ohodnoťte článok: