Spomíname

December 2007 / Prečítané 2806 krát
Dňa 30. 1. 2008 uplynú štyri roky
čo nás navždy opustil náš milovaný syn
Roman BLAHUŠIAK.
Veci, ktoré si v živote dokázal, slová, ktoré si vyslovil,
 všetko čo si pre nás na tomto svete urobil nám navždy zostane hlboko ukryté v našich mysliach a srdciach.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami s láskou spomínajú.
Rodičia a ostatná rodina.
 
  Osud nikdy nevráti čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 10. 11. 2007 boli dva roky, čo nás opustil náš drahý manžel, otec, starý otec
Miroslav TOTKA.
S láskou spomínajú manželka Danka s rodinou,
 Miro s rodinou a syn Igor.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 11. 11. 2007 uplynulo 15 rokov čo nás opustil milovaný otec
Imrich ČUPÁK
a 1. 12. 2007 uplynul rok čo nás opustila milovaná mama
Marta ČUPÁKOVÁ.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec a mama za všetkých nás.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Ľubica s rodinou a syn Vladimír s rodinou.
  Dňa 20. 11. 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
Vilma  PONIŠTOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Dňa 23. 11. 2007 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Vlastimil MORAVČÍK.
S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 12. 12. 2007 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Milana MAŤUSA.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
Dňa 29. 11. 2007 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Jozefa KILHOFA,
na ktorého s láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 10. 12. 2007 uplynuli dva roky od úmrtia nášho drahého manžela, otca, zaťa, brata a kmotra
Tonka ŠLAPKU.
Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku si nám nedal čas, tvoj odchod zabolel a vždy bude bolieť všetkých nás.
 Sviečka zhasla, srdce prestalo biť...
S láskou spomínajú manželka Gabika, deti Gabika a Lukáško,
sestry Jarka a Majka.
Dňa 30. 11. 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka, svokra
Helena VALLOVÁ.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na Teba spomínať. Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť, slnko hriať, ale tí čo Ťa mali radi neprestanú na Teba spomínať.
Dcéry – Zlatka, Violka, Vierka a syn Jozef s rodinami.
 
  Dňa 3. 12. 2007 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Joja,
dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
9. december je najsmutnejším dňom nášho života. Pripomíname si 10. výročie úmrtia nášho drahého
Milana SERINU.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Odišiel si navždy, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Nič viac ti už nemôžeme dať,
 len kyticu kvetov na hrob a spomínať.
Deň 29. 12. je najsmutnejším dňom nášho života.
Pripomíname si 20. výročie úmrtia
Jozefa REICHBAUERA.
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Ďakujeme ti nad hrobom, v srdciach máme veľký žiaľ, s tebou letí naše zbohom až k nebeským výšinám.
Dňa 21. 12. 2007 si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Viktora HOFFMANNA.
S láskou spomína manželka Ľubomíra, dcéry Janka,
Alenka a syn Karol s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 26. 12. 2007 uplynie 26 rokov, čo nás opustila milovaná manželka a mamička
Irenka  VAVŘÍKOVÁ,
rodená Drozdová.
Kto poznal spomenie si, kto mal rád nikdy nezabudne.
S láskou a úctou spomínajú manžel Jarko,
dcéra Katka a syn Duško s rodinami.
Dňa 18. 12. 2007 sme si pripomenuli 11 rokov,
čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka.
Spomínajú rodičia, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
 

Ohodnoťte článok: