Ďakujeme za spoluprácu

December 2007 / Prečítané 2074 krát
   Blíži sa čas Vianoc a koncoročných hodnotení. Preto sme sa aj my, zamestnanci Materskej školy Za hradbami 1, rozhodli aj touto formou poďakovať zamestnancom Mesta Pezinka a MPS za spoluprácu a pomoc, ktorú nám počas roka poskytli.
   Dovoľte, aby sme vám zo srdca zaželali príjemné Vianoce, prežité v kruhu najbližších a do nového roku veľa zdravia, šťastia a úspechov.
   Zaželajme si navzájom, aby naša spolupráca bola vždy bez problémov a stresov.
riaditeľka Mária Nogová , za kolektív MŠ
 

Ohodnoťte článok: