Dobrá novina v Pezinku

December 2007 / Prečítané 1639 krát
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.
Z ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleheme...
   Slovami tejto piesne sa počas vianočných sviatkov vydávajú skupinky detí v mestách a dedinách na celom Slovensku ohlasovať radostnú zvesť o Ježišovom narodení. Spevom kolied, vinšovačkami, veršovačkami a želaniami hojnosti prinášajú do navštívených rodín posolstvo radosti a nádeje. Zároveň chcú prostredníctvom koledovania rozžiariť detské oči v Afrike, kam smeruje výťažok finančnej zbierky, s ktorou je táto akcia spojená.
   Aj naša farnosť sa chce po piatykrát zapojiť do tejto peknej akcie a podporiť tradíciu koledovania v rodinách. Preto budú deti počas Vianočných sviatkov 25. a 26. decembra spolu so zodpovednými osobami navštevovať v malých skupinkách rodiny, ktoré o koledovanie požiadajú. Môžu tak urobiť do 23. decembra v Dolnom a Kapucínskom kostole, kde budú k tomuto účelu pripravené prihlasovacie hárky.
   V tomto roku je po prvýkrát možnosť podporiť Dobrú novinu aj darcovskou SMS (DMS) a to do 31. januára 2008. Stačí odoslať SMS správu s textom: DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Cena DMS je 30 Sk, z ktorej príjemca vašej pomoci obdrží 96 percent.
   Projekt zastrešuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko v spolupráci s farskými úradmi v jednotlivých mestách a obciach. Viac informácií sa dozviete na www.dobranovina.sk
Alžbeta Rajnerová

Ohodnoťte článok: