Pri kontrolách zistili nedostatky

December 2007 / Prečítané 1426 krát
   V dňoch 20. – 23. novembra vykonala Mestská polícia kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov. Kontrola bola vykonaná v siedmich náhodne vybraných novinových stánkoch. V štyroch prípadoch bol zistený predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Za porušenie zákona budú predajcovia riešení v priestupkovom konaní.
   Mestská polícia vykonala 23. novembra vo večerných hodinách policajnú akciu zameranú na podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými (mladší ako 18 rokov). Kontrola sa uskutočnila v osemnástich pezinských reštauračných a pohostinských zariadeniach, kde u 108 návštevníkov bola overovaná totožnosť a vek a u 11 použitie alkoholického nápoja. Alkohol konzumovali štyria mladiství.
   Kontrolnej akcii predchádzali niektoré preventívne aktivity. Majitelia prevádzok boli prostredníctvom informačných letákov upozornení na problematiku alkoholizmu mládeže a tiež sa mohli v miestnych médiach dozvedieť o pripravovanej kontrolnej akcii. Cieľom nebola iba represívna forma riešenia tohto spoločenského problému, ale mala pôsobiť aj výchovne. Na kontrolách sa zúčastnili tiež pracovníci Sociálneho odboru MsÚ Pezinok.

por. Mgr. Miloslav Bila
 

Ohodnoťte článok: