Projekt na podporu zamestnanosti

December 2007 / Prečítané 2075 krát
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku s podporou Európskeho sociálneho fondu usporiadal 8. novembra v Dome kultúry Deň informačných a poradenských služieb – Burza informácií. Sprievodnou akciou bola burza práce.
   Projekt bol určený uchádzačom o zamestnanie, ľuďom, ktorí sú ohrození stratou zamestnania alebo ho chcú zmeniť, zamestnávateľom, ktorí ponúkajú prácu alebo sa chcú prezentovať. Mohli ho využiť tiež študenti stredných škôl a žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodujú o budúcom povolaní.
   Na akcii sa zúčastnilo vyše šesťsto občanov, z toho 400 sa uchádzalo o zamestnanie. Prácu ponúkalo dvadsať zamestnávateľov a sprostredkovateľských agentúr.
   ,,
S akciou sme boli veľmi spokojní. V tejto aktivite by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Na základe získaných skúseností ju chceme ešte rozšíriť o prezentáciu stredných odborných škôl pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, a to nielen z Pezinka ale aj ostatných miest a obcí okresu. Určite by sme radi prispeli k nadviazaniu užšej spolupráce medzi strednými školami a zamestnávateľmi, so zámerom zvýšiť uplatnenie absolventov na trhu práce v okrese," – povedal nám riaditeľ služieb zamestnanosti ÚPSVaR v Pezinku Mgr. Ladislav Švrček. 
(mo)

Ohodnoťte článok: