Venujú sa práci s mládežou

December 2007 / Prečítané 1393 krát
   Dobrovoľný hasičský zbor pri Strednom odbornom učilišti na Komenského ulici je v súčasnosti jedinou závodnou organizáciou hasičov v Pezinku. Existuje vyše dvadsať rokov so zameraním na prácu s mládežou. Hlavné pole činnosti má v oblasti preventívno-výchovnej na SOU, ale i v ďalších školách v Pezinku a okrese.
   Členovia a funkcionári organizujú a zabezpečujú prednáškovú, školiacu a výchovnú činnosť, ktorú dopĺňajú praktickými nácvikmi a ukážkami.
   Veľmi populárna je výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl pod názvom Požiarna ochrana očami detí. Najlepšie práce sa oceňujú. Na príprave tejto akcie sa podieľajú okresné zložky DPO a preventívno-výchovná komisia OV DPO.
   Rovnako ako v minulých rokoch aj tentoraz usporiadali odbornú prednášku s praktickým nácvikom hasenia malých požiarov jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Cvičili tiež požiarny poplach a evakuáciu žiakov ubytovaných v Domove mládeže. Pod vedením tajomníka DHZ Mariána Sékeja a inštruktora Mariána Topora absolvovali hasenie požiaru pomocou ručných hasiacich prístrojov i klasickou metódou vedrami s vodou. Starší inšpektor Peter Ronec zabezpečil odbornú prednášku a predviedol ukážku hasenia malých požiarov.
   Keďže v roku 2007 si pripomíname 85. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska, pripravili pre žiakov SOU besedu o požiarnej ochrane a kvíz o vecné ceny, ktoré venoval DHZ pri SOU Komenského.
 
(pr)

Ohodnoťte článok: