Mapa pre telesne postihnutých

December 2007 / Prečítané 2058 krát
  Na uľahčenie pobytu v Pezinku vydala ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v spolupráci s Mestom Pezinok HENDI-MAPU pre tých, ktorí majú obmedzené možnosti pohybu – či už sú to hendikepovaní, seniori alebo rodičia s malými deťmi. Táto praktická pomôcka obsahuje informácie o miestach s bezbariérovým prístupom. V jej textovej časti je zoznam cieľových objektov s takýmito parametrami – úradov, zdravotníckych zariadení, lekární, ubytovacích a stravovacích zariadení, historických pamiatok, kultúrnych inštitúcií, peňažných ústavov, predajní a rôznych prevádzok služieb. Tie sú pre ľahšiu orientáciu označené na mape rovnakým poradovým číslom a v rovnakej farbe ako v sprievodnom texte. Všetky v mape uvedené bezbariérové miesta by mali byť, podľa pôvodného zámeru, v teréne identifikované pri vstupe jednotným piktogramom – bielou siluetou vozíčkára na modrom podklade. Žiaľ, nie všetky oslovené pezinské prevádzky súhlasili s umiestnením spomínaného piktogramu na svojich vchodoch. Škoda.
   Mapa i priestorové značenie zodpovedá aktuálnym reáliám k novembru 2007. Vydavatelia predpokladajú, že bezbariérových objektov a komunikácií bude v Pezinku stále viac, preto sú pripravení urobiť, podľa potreby reedíciu tohto materiálu.
Mapa je bezplatne k dispozícii v Mestskom informačnom centre, pre rekonštrukciu do augusta 2008 dočasne premiestneného do Domu kultúry.
   Vydanie hendi-mapy, ktorá bola slávnostne predstavená verejnosti v rámci akadémie Náš deň 7. decembra, podporili Konto Orange a Revia – Malokarpatská komunitná nadácia. Obom donorom i firme Mapa Slovakia plus, s.r.o. Bratislava, ktorá poskytla bezplatné mapové podklady pre tento projekt, vydavatelia hendi-mapy ďakujú za pomoc. 
(EL)
 

Ohodnoťte článok: