Občania o programe rozvoja mesta

December 2007 / Prečítané 1531 krát
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinka vstúpil do svojej záverečnej fázy. V podvečer 12.decembra sa v Dome kultúry uskutočnilo stretnutie s občanmi, ktorí boli informovaní o doterajších výsledkoch pracovných a odborných komisií a postupnosti krokov vedúcich k spracovaniu a využitiu tohto dokumentu. PHSR je najmä podporným dokumentom pri získavaní finančných prostriedkov z Európskej únie, ale rovnako je dôležitým materiálom pri spracovaní rozvojových programov mesta ,alebo takých materiálov akými je napr. Územný plán či rozvoj školstva. Občania majú možnosť ešte i dnes dávať svoje podnety a poukazovať na problémy, ktorých riešenie bude zakomponované do tohto dokumentu. Zaujímavým bodom bola i prezentácia silných a slabých stránok mesta a výsledky výskumov verejnej mienky robené medzi občanmi.
   V mene organizátorov ďakujeme tým občanom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa na tomto stretnutí. Zazneli aj slová o tom, že v rámci občianskej a samosprávnej demokracie má občan Pezinka dostatok príležitostí stretnúť sa s predstaviteľmi mesta alebo ním volenými poslancami a nikto sa nemusí uchyľovať k anonymným a agresívnym atakom na stránkach tlače či internetu. Jednou z takých príležitostí bolo aj spomínané verejné zhromaždenie. 

(OSVaM)
 

Ohodnoťte článok: