Štatistické zisťovanie o poľnohospodárstve

December 2007 / Prečítané 2109 krát
  Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje poľnohospodárske štrukturálne zisťovanie Poľ C 2007, ktoré je súčasťou celoeurópskeho projektu štatistiky poľnohospodárstva, spravovaného štatistickým úradom Európskej únie – EUROSTAT.
   Predmetom zisťovania sú informácie o štruktúre podnikov, osôb podnikajúcich a zamestnaných v poľnohospodárstve.
   Zisťovanie sa uskutoční výberovou metódou na celom území SR. V okrese Pezinok sa zisťovanie vykoná vo všetkých mestách a 13 obciach. Budú ho vykonávať sčítací komisári v januári a vo februári 2008. Poskytnuté údaje sú chránené a nezverejňujú sa. Sčítací komisári budú mať poverenie na túto činnosť a doklad totožnosti. Oslovení respondenti môžu získať bližšie informácie na tel. číslach 02/69250 339, 352.
Ing. M. Šipková
 

Ohodnoťte článok: