Hľadajme riešenie pre ,,kočovnú" ZUŠ

December 2007 / Prečítané 1461 krát
 Nie je to tak dávno čo sme oslávili už 55. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Pezinku. Svojou spätosťou s piliermi slovenskej hudobnej kultúry – našimi slávnymi rodákmi E. Suchoňom a Ľ. Rajterom – patrí k nositeľom hudobnej a kultúrnej tradície nielen nášho mesta, ale jej spádová oblasť zahŕňa aj široké okolie v rámci nášho regiónu. Kto by bol veril, že škola takéhoto významu (počtom žiakov prevyšuje napr. aj ZŠ Na Bielenisku), od roku 1993 kedy bola vysťahovaná z priestorov radnice, teda už štrnásť rokov, márne zápasí s priestorovými problémami.
Jej sídlo na Trnavskej ulici má pre domácich i dochádzajúcich žiakov optimálnu polohu. (Až natoľko, že len dúfame že sa domček niekomu „nezapáči“.) V priebehu spomínaných 14 rokov sa ju s vynaložením nie malého úsilia podarilo do značnej miery zrekonštruovať. Zďaleka však nestačí kapacitne. Nedostatok priestorov je kompenzovaný vždy len krátkodobými núdzovými riešeniami, čo má za následok neustále sťahovanie. Peniazmi i časom sa plytvá nielen na sťahovanie samotné, ale aj na nevyhnutné úpravy nevhodných priestorov, opotrebúvanie nástrojov, pomôcok, inventára a podobne. S tým je spojená okrem iného ťažká spolupráca jednotlivých odborov a v neposlednom rade napríklad problém rodičov, ktorí musia riešiť sprevádzanie menších detí často na opačný koniec mesta – zvlášť v zimných mesiacoch. Priestorov sa už vystriedalo veľa. V súčasnosti sú priestory ZUŠ roztrieštené na Trnavskú ul. (hudobný odbor a literárno-dramatický), Holubyho ul. (tanečný odbor) a Amfiteáter, kam sa nedávno sťahoval hudobný a výtvarný odbor. Tie sa však aktuálne zase musia uvoľniť pre Okresnú prokuratúru, takže hudobný odbor pôjde na základnú školu do klasických tried, kde sa predpoludním bežne vyučuje. Iste netreba spomínať, že čas, peniaze a vynaložené úsilie by pedagógovia vedeli využiť pre naše deti osožnejšie než na neustále presuny do nevhodných priestorov. I keď nemožno nespomenúť ústretovosť a dobré vzťahy s vedením mesta ako i s Kultúrnym centrom, celá táto situácia je neúnosná.
Riešenie však existuje. Nie polovičaté, ale už skutočne riešiace situáciu. Je vypracovaná štúdia prístavby objektu na Trnavskej ulici, ktorá bola optimalizovaná a konzultovaná za účasti tých najkompetentnejších – pedagógov školy. Nielenže spĺňa požiadavky na kvalitné vyučovanie, ale aj komplexne rieši súvisiace problémy. Treba dodať, že táto prístavba nepočíta s nárastom personálneho obsadenia, rieši aktuálny stav.
Nie je to riešenie lacné. Avšak v celkovej spoločenskej klíme, ktorá nefandí duchovnému a duševnému rozvoju človeka, kde prevláda snaha o rýchly a lacný úspech a konkurencia je všeliekom ide o investíciu, ktorá sa v kultúrnosti vráti mnohonásobne. Jednou z možností financovania podstatnej časti nákladov sú Európske fondy. Dajú sa z nich získať nemalé prostriedky, ale len v prípade, že sa na výzvu na ich čerpanie náležite pripravíme. Musí byť vypracovaný kvalitný projekt a stavebné povolenie. A ak by sa podarilo do budúceho rozpočtu vtesnať povinnú finančnú spoluúčasť mesta, iskierka nádeje sa zažne.
Ale predovšetkým tu musí byť vôľa. Nielen kompetentných ľudí a poslancov v zastupiteľstve, ale i ostatných občanov. Pretože kde je vôľa, nájde sa i cesta.
V mene Rady školy  ZUŠ Eugena Suchoňa
Juraj Štohl
 

Ohodnoťte článok: