Ocenenia darcom krvi

December 2007 / Prečítané 2542 krát
   Vo štvrtok 22. novembra sa v Obradnej sieni mestského úradu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení bezpríspevkovým darcom krvi. Organizátori z Červeného kríža pozvali 41 darcov z okresu Pezinok, medzi ktorými bolo 27 Pezinčanov. Za opakované bezpríspevkové darcovstvo získali tieto ocenenia:

Ocenení darcovia sa podpísali do Pamätnej knihy.plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického (udeľuje sa za 80 a viac bezpríspevkových odberov krvi u žien a 100 a viac odberov u mužov) – Jozefína Mravcová;Ocenení darcovia sa podpísali do Pamätnej knihy.diamantovú plaketu prof. MUDr. Jána Janského (za 60 odberov u žien a 80 odberov u mužov) – Kornel Tuleja;

zlatá plaketa J. Janského (za 30 odberov žien, 40 odberov mužov) – Jozef Farkaš, Agnesa Koubová, František Páleník, Gabriela Rošáková, Marek Rášo;

strieborná plaketa J. Janského (za 20 odberov) – Renáta Balážová, Jaroslava Blažkovičová, Helena Kaňuková, Matúš Klamo, Ing. Ľuboš Koľ, Tomáš Minarský, Mgr. Eduard Randl, Mária Sekerešová, Peter Semeš, Ing. Walter Teiml, Pavol Čajkovič;

bronzová plaketa J. Janského (za 10 odberov) – Linda Balážová, Matej Belan, Ľubomír Drdacký, Roman Guštafík, Igor Kapel, Peter Kišš, Peter Mazáček, Anton Otlej, Katarína Zvolenská.

   Darcom za ich humánnu činnosť poďakovali riaditeľka Územného Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie Mária Halásová, primátor Pezinka Oliver Solga a predseda Miestneho spolku SČK Pezinok II. Matej Belan. Slávnostný akt krátkym kultúrnym programom umocnili žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku.
   Na záver organizátori ocenených darcov pozvali na malé občerstvenie.

(mo)
 

Ohodnoťte článok: