Stĺpek po našem

December 2007 / Prečítané 2060 krát
    Adventné obdobý je také velyce zvláštne, každý sa ponáhla ešče výcej jak prettým, nygdo nemá na nyšt čas, any len sa nachvýlu zastavyt, povyprávat s kamarádem, vydýchnut si. Šecky noviny, televýzie a rádiá upozornujú na nebespečenstvo infarktu, šelilenjakých možných choróp ze stresu a vúbec na to, že žijeme velyce friško, nezdravo... Šeci očúvame rádiá, kukáme na tý správy a pritem ešče čítame aj tý noviny a hádam preto nyšt s teho, čo sa tam vypráva a píše porádno nevnýmame. Každý z nás má nad hlavu vlastných staroscý. Any s týmto stĺpkem si nerobým velyké ilúzie, lebo tuším. jako to celé dopadne. V hlave sa každému hmýry to, či na nekeho nezabudel, alebo či mu ešče vyndú penýze na dárek pre nekeho, na keho si aš fčuleky spomenul. Né každý rok to vychádza, jako teho roku, že namýsto dvoch dný volna je hnet pet. Starým ludom na dóchotku je to vlastne jedno a mladý ešče any nestrová zemákový šalát a kapra a uš húfne putujú na sever za snehem. Žádne zastavený, žádne zamyslený, žádne modlydby. Matéria vyhráva na celej čáre.
   Minulý týden na našej ulici opravovaly eletriku a tri dny po sebe zme od púl devátej rána do druhej poobedze nemaly prút. Svatý bošský klyt. Hnet f prvý den sem si začal spomýnat na to, jako to bolo kedysi, ket výpatky prúdu boly skoro na denném porátku. F kredenci zme maly nachystanú svýčku a sirky a ket vypadel prút nastala taká zvláštna nálada, nevým jak to presne pomenovat, ale každopádne zme maly k sebe blyšší jako ket tá eletrika išla. A to zme nemaly any púlku vecí na eletriku, jako teraz. Pomalyčky sem to začal rátat: kúrený, termostat, video, mikrovlnka, veža, počítač, mixér, konvica na vrácu vodu, zvonec a automatycké otvýraný brány... samého ma prekvapylo kólko teho je. Na druhý den bes prúdu my tý veci začaly aj chýbat, trecý den sem si bez nych začal zvykat. Každopádne sem si povedzel, že sa nyma nenehám ovládat. A to sem ešče nespomenul, že celé ty tri dny pršalo, bolo zamračené a nedaly sa čítat any noviny. To by ste any neverily, čo šecko človeku ftedy napadne. Dovolte abych vám g záveru tehoto stĺpka jako aj tehoto roka zaželal, aby ste aj vy maly to ščascý a mohly zažit také výnymečné a pokojné dny jaké sem já zažil minulý týden.

Zúctu Váš strýco Lajo strycolajo@centrum.sk
 

Ohodnoťte článok: