,,Preplávame" Dolný Kubín?

December 2007 / Prečítané 1416 krát
    Doslova o prestíž mesta pôjde v 3. ročníku Plaveckej štafety (24-hodinového maratónu), ktorý sa uskutoční 8. – 9. februára 2008 paralelne v Pezinku (22 185 obyvateľov) i Dolnom Kubíne (19 619 obyvateľov). Obe mestá majú ambíciu jednak prekonať minuloročné rekordy zapísané v Slovenskej knihe rekordov a zároveň svojho súpera.
   Organizátori veria, že je to pre Pezinčanov dobrá motivácia už teraz trénovať – predovšetkým pre vlastný dobrý pocit a verme, že aj z túžby dôstojne reprezentovať svoje mesto, ,,aby sme v hanbe nezostali".
    Pre osvieženie pamäti pripomíname rekordy z 2. ročníka: počet odplávaných dĺžok v 25-metrovom bazéne mestskej plavárne – 2666, čo predstavuje spolu 66 650 m (v 1. ročníku to bolo 62 125 m), celkový počet plavcov – 454 (248), najrýchlejším plavcom bol Jakub Chalabala (28,66 sek.) a pod.
   Jednotlivci i kolektívy sa môžu už teraz prihlasovať u organizátora: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č.dv. 9, tel.: 033/ 6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .
(EL)

Ohodnoťte článok: