Výročia osobností Pezinka

Október 2007 / Prečítané 1577 krát
   Dňa 22. 8. 2007 sa dožil 70 rokov známy sochár EMIL VENKOV. V Pezinku žije a tvorí od roku 1992. Venuje sa monumentálnej tvorbe a komornej plastike. Jeho diela sú z bronzu, kovu, kameňa a epoxidu. Sú majetkom galérií a súkromných zbierok na Slovensku, v Čechách, USA, Kanade, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, v Južnej Afrike, Francúzsku a Bulharsku.

   Prvého septembra sme si pripomenuli 50 rokov od úmrtia pezinského maliara a reštaurátora AUGUSTÍNA BARTU st. Maľoval kostoly a reštauroval oltáre a sochy. V roku 1912 vymaľoval kláštorný kostol, kde vyhotovil aj reliéfy krížovej cesty. Z mnohých prác, ktoré robil spoločne so svojím, rovnako zručným, synom Augustínom, treba vyzdvihnúť maľbu v Dolnom kostole (1943 – 1949), maľbu v zasadacej miestnosti v Starej radnici (1942) a dobové maľby v Historickej sále Zámku.

   Dvanásteho novembra si pripomenieme 80 rokov od narodenia herca, komika a kabaretného umelca JOZEFA HANÚSKA. Pezinský rodák pôsobil ako herec v divadelnom súbore Tatra-revue. Hral v mnohých slovenských filmoch a televíznych inscenáciách. Mal zmysel pre ľudový, dedinský humor, z čoho vzišla i utešená postava Strýca z Majcichova. Účinkoval v pezinskom ochotníckom divadle a bol zakladateľom estrádnej skupiny Veselí pezinskí Pavúci. Zomrel v roku 1971.

   Šiesteho novembra si pripomenieme nedožité sedemdesiatiny pezinského rodáka Ing. arch. BOHUMILA MLSNU, redaktora Slovenského rozhlasu, režiséra a humoristu, alias strýca Marcina. Pri narodení dostal do vienka vzácny dar – schopnosť rozdávať ľuďom smiech a dobrú náladu. Ako ľudový rozprávač sa nikdy neznížil k lacnému humoru a jeho prednosťou bola vždy neustála aktuálnosť. Marcin prežil desiatky rokov a mal stále svojmu publiku čo povedať. Ľudia ho mali radi, lebo hovoril a zmýšľal ich rečou. Možno práve preto mu rozumeli. Používal typický kroj s nasadeným červeným vinohradníckym nosom. Krutý osud mu vymeral iba 55 rokov života. Jeho srdce dotĺklo 13. decembra 1992. Doterajšie pokusy o alternovanie jeho štýlu doteraz nenašli adekvátne uplatnenie ani efekt. 
(mo, jef)
 

Ohodnoťte článok: