Deväť rokov TV Pezinok

Október 2007 / Prečítané 1776 krát
   Slogan Uvidíte, že sa uvidíte, asi najlepšie charakterizuje uplynulých deväť rokov vysielania TV Pezinok. Televízia zameraná na život obyvateľov Pezinka sa snaží prinášať na obrazovky aktuálne informácie o dianí v meste a okolí. Za vysielaním sa skrývajú dni a noci práce celého tímu. Ten v súčasnosti (okrem externých spolupracovníkov Ivany Križanovej, Barbory Buday, Petra Čermáka, Beneho Szkipalu, Viktora Markoviča, Anežky Domorákovej) tvoria redaktorky Zuzana Sandtnerová, Elena Šteineckerová, asistentka Petra Tichá, grafik Rudo Kujovič, kameramani a strihači Robo Vagač, Marcel Riegl a konateľ – riaditeľ Peter Bittner.
   Podľa Petra Bittnera, svoj priestor v dramaturgii okrem dominantného spravodajstva nachádzajú relácie podporujúce mladú filmovú tvorbu (v spolupráci s FTF VŠVU), medzinárodnú a celosvetovú kooperáciu (rakúsko-slovenský magazín Správy od susedov), či divákmi vyžadované relácie z oblastí ako sú varenie, zdravie, motorizmus. Ako jedna z mála ponúka televízia svojim divákom pravidelné profily zaujímavých osobností nielen z regiónu. Zaujímavosťou je originálny formát Okénko pezinčiny ze strýcem Lajem, ktorý v obrazovej skratke slúži ako výkladový slovník výrazov typických pre náš región.
   Prvé obrazové vysielanie – relácia Týždeň v Pezinku bolo vysielané 16. 10. 1998 do štyritisíc domácností v káblovom rozvode. Ďalším dôležitým technickým medzníkom bolo vybudovanie terestriálneho vysielača (55. kanál), čím sa rozšírilo územie, kde má televíziu možnosť sledovať 35 tisíc divákov v Pezinku a okolí.
   TV Pezinok je členom spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska – LOToS, ktorý má v súčasnosti viac ako 40 členov. Participuje na rôznych celoslovenských projektoch, neustále prináša podnety na skvalitnenie spolupráce medzi lokálnymi televíziami, spolupracuje aj s ,,veľkými" televíziami. O kvalite práce svedčia ocenenia na slovenských, česko-slovenských a medzinárodných festivaloch televíznej tvorby. Všetko o TV Pezinok nájdete na informačnom portáli www.pknet.sk .
   Akékoľvek postrehy, pripomienky adresujte mailom na tvpezinok@stonline.sk  alebo telefonicky na číslo 033/641 2950.
 
(pb)
 

Ohodnoťte článok: