Poďakkovanie

Október 2007 / Prečítané 2335 krát
 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí 14. 9. 2007 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Jána HRAŠNU.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí 26. 9. 2007 odprevadili
na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Emíliu DEMOVIČOVÚ,
rod. Tretinovú.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
 Manžel Rudolf a deti s rodinami.
 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a hlavne vedeniu Petmasu a bývalým kolegom,
 ktorí dňa 31. 8. 2007 prišli odprevadiť nášho drahého
Stanislava OBORILA
na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.
  Dňa 3. 10. 2007 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
Jánom IŽOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. S láskou spomínajú manželka Anka, syn Ján a dcéra Anka s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: