Spomíname

Október 2007 / Prečítané 1989 krát
Dňa 20. septembra 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila
Ľudmila SLIMÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľudmila a celá rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

 

  Hviezdy prestali pre Teba svietiť a slnko hriať. My čo sme Ťa milovali, budeme na Teba stále s láskou spomínať.
Dňa 22. septembra 2007 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
Jaroslav BOĎA.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka Estera,
dcéra Zuzka a celá rodina.
Dňa 27. 9. 2007 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 30. 9. 2007 sme si pripomenuli piate výročie
 od úmrtia nášho drahého
Michala TUTKU,
na ktorého s láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami, krstné deti a ostatná rodina.
Dňa 30. 9. 2007 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
 nášho drahého otca a dedka
Rudolfa MALÍŠKA.
S láskou spomínajú manželka Milada a deti s rodinami.
 
  Dňa 14. 10. 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
 naša drahá mama, babka, svokra, sestra
 Helena TANČÁROVÁ,
rod. Slezáková.
Tí, čo ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 18. 10. 2007 sme si pripomenuli nedožité 55-te narodeniny
 a 23. 10. 2007 uplynulo 5 rokov od smrti môjho manžela
Štefana KRASŇANSKÉHO.
Spomína manželka, sestry a brat s rodinami.
 
  Dňa 27. októbra je najsmutnejším dňom nášho života. Pripomíname si prvé výročie úmrtia nášho syna a vnuka
 Jarka HREBÍČKA.
Odišiel náhle, nečakane, na rozlúčku si nám nedal čas,
 tvoj odchod zabolel a vždy bude bolieť všetkých nás.
Len láska znela v srdci tvojom, tak s láskou budeme stále spomínať. Otec, babka, strýko a celá rodina.
Dňa 3.10. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2007 pripomenieme 7. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
V týchto dňoch si pripomenieme 9. a 10. výročie od úmrtia našich milovaných rodičov
Jozefa a Betky KOCMÁLOVÝCH.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas,
 tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 22. 10. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil
Miroslav CÍFERSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a celá rodina.
 Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: