Aké bolo Vinobranie 2007

Október 2007 / Prečítané 2704 krát
  Hoci prapodstata Vinobrania zostáva, našťastie, stále rovnaká – osláviť víno ako kráľovský mok a vzdať hold tým, ktorí ho dorobili – aj toto podujatie sa vyvíja a aby zaujalo, stále mení svoju tvár. Nie inak tomu bolo i na tohtoročnom Vinobraní v Pezinku (21. – 23. septembra). Najlepšiu odpoveď na otázku, či úsilie organizátorov uspokojilo očakávania návštevníkov, dá napríklad to, či prídu aj na budúci rok. Niektorí účastníci boli ochotní podeliť sa o svoje názory na úroveň tohto podujatia. Ako to dopadlo? Ponúkame hodnotenia z viacerých strán:

Vinobranie očami návštevníkov:
– až 68% respondentov chodí na Vinobranie každoročne. Tí, čo prišli prvýkrát (18%), sa o podujatí dozvedeli od známych, z internetu, rozhlasu a novín;
– vyše 52% respondentov býva v Pezinku a až 24% prišlo zo vzdialenosti väčšej ako 100 km;
– až 78% respondentov ohodnotilo atmosféru na tohtoročnom Vinobraní známkou 1;
– jednotku organizačnému zabezpečeniu dalo 52% respondentov a programu 44%, naopak, známku 5 pridelilo iba 2% respondentov, a to informovanosti o podujatí a celkovej atmosfére;
– návrhy návštevníkov na zlepšenie Vinobrania: viac miest na sedenie a oddych, verejných WC, hľadať možnosti na zlepšenie podmienok na parkovanie, zlepšiť označenie príjazdových ciest pre cezpoľných, prístup k pitnej vode, viac stánkov s nealkoholickými nápojmi, pre dopravu uzatvoriť mesto až v piatok, zlepšiť program, žiadalo by sa doň zaradiť viac tradícií, hudba na tribúnach bola príliš hlučná, chýbal väčší výber pohľadníc a programový plagát aj v cudzích jazykoch, niektorí návštevníci mali výhrady voči vysokým cenám.

Vinobranie z pohľadu tzv. stánkarov (ktorí predávali tovar v uliciach mesta):

– 44% respondentov – stánkarov bolo na Vinobraní štvrtýkrát, resp. viackrát, 32% prvýkrát, z nich 32% predávalo vlastné výrobky (keramika, drevo, kov...), 56% z nich prišlo do Pezinka zo vzdialenosti väčšej ako 50 kilometrov, 20% bolo z Pezinka a jeho blízkeho okolia;
– hlavné príčiny, pre ktoré predajcovia uprednostnili práve pezinské Vinobranie pred inými akciami, ktoré sa konajú v rovnakom termíne: zárobok, skúsenosť, referencie od známych, zvyk, atmosféra, dobrá organizácia a predošlá skúsenosť s keramickými trhmi;
– až 36% respondentov bolo oslobodených od poplatkov (predávali vlastné ľudovoumelecké výrobky), 28% považuje poplatky za predajné miesto na Vinobraní v Pezinku za primerané, 28% za vysoké a 8% za nižšie ako v iných mestách;
– známkou 1 označilo informovanosť o podujatí 60% respondentov, dobrý prístup organizátorov 76%, čistotu v meste 72%, vyznačenie miesta na predaj 96%, osvetlenie miesta 36% a napojenie na energie 36%. Najhoršiu známku 5 pridelilo 28% respondentov napojeniu na energie, 24% osvetleniu miesta a 12% prístupu organizátorov;
– návrhy na zlepšenie organizačného zabezpečenia Vinobrania zo strany stánkarov: umožniť odchod z centra pred 23. hodinou, problém s parkovaním, neoblomnosť policajtov, vzdialené WC, zabezpečiť prístup ku všetkým hydrantom, napojenie na energie a rezerváciu miesta a úhradu poplatkov cez internet;
– až 68% respondentov sa určite chystá prísť predávať na Vinobranie aj na budúci rok, 28% ešte nie je rozhodnutých a 4% neprídu.

Ako hodnotili Vinobranie majitelia stabilných predajní v centre Pezinka:
– štruktúra respondentov: 52% oblasť gastronómie, 36% maloobchodný predaj a 12% ubytovacie zariadenia;
– 68% z nich zaznamenáva počas Vinobrania výrazné zvýšenie obratu, je však zaujímavé, že v 16% prevádzok dochádza v tomto čase k zníženiu obratu;
– až 68% prevádzok prispôsobuje ponuku svojich produktov alebo služieb špeciálne Vinobraniu (najmä prevádzkovú dobu, počet personálu, ponuku a ceny);
– iba 28% prevádzok vynakladá v období Vinobrania osobitné náklady na reklamu (najväčšiu pozornosť venujú výkladom a pozvánkam pre obchodných partnerov);
– z respondentov iba 8% prispieva mestu ako sponzori na organizačné zabezpečenie Vinobrania;
– čo pozitívne prináša pre dotazované firmy Vinobranie v Pezinku: nových zákazníkov, zviditeľnenie predajne, vyšší obrat, sprievodné podujatia;
– aký negatívny dopad Vinobrania pociťujú respondenti: prekážajú im stánky umiestnené pred ich prevádzkami a nepriechodnosť chodníkov, ich prevádzky sú často využívané ako verejné WC, majú problémy so zásobovaním svojej prevádzky pre obmedzenú dopravu, rušia ich opití návštevníci, niektorí považujú ohňostroj za rizikový z hľadiska ohrozenia bezpečnosti ich prevádzky.

Názory na Vinobranie zo strany organizátorov:

– že pezinské Vinobranie je obľúbeným cieľovým miestom pre návštevníkov z tuzemska i zahraničia svedčí ich stále rastúci počet, ktorý, najmä v sobotu, je až na hranici kapacitných možností mesta. Vyplývajú z toho stále rastúce nároky na priestor, rozmiestnenie stánkov, sedenie, čistenie mesta, odvoz odpadu, parkovanie, technický a sociálny servis (verejné WC, osvetlenie, prívody vody, elektriny) a iné. Tieto skutočnosti sú výzvou pre organizátorov popasovať sa s nimi, aby boli ďalšie Vinobrania stále komfortnejšie;
– zvažuje sa osamostatnenie medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky Fyzulnačka a jej konanie v osobitnom termíne (pravdepodobne 29. 8.). Potrebné sú aj zmeny v podmienkach súťaže (napr. stanoviť minimálny objem kotlíkov – 50 litrov pre všetkých súťažiacich, poskytnúť súťažiacim príspevok na suroviny, trvať na jednotnom čase začiatku degustácie, posilniť organizačný tím a iné);
– doriešenie si vyžaduje aj sprievodné podujatie – Permoník (Malokarpatská výstava minerálov, fosílií a drahých kameňov spojená s pouličným ryžovaním zlata);
– do programu by sa žiadalo zaradiť viac vystúpení súvisiacich s tradíciami malokarpatského regiónu, najmä vinohradníctva a vinárstva.

Vinobranie v číslach:

– návštevníci mohli nakupovať v 437 stánkoch, z toho bolo 190 s ľudovoumeleckými výrobkami, 180 s občerstvením a 150 s iným tovarom;
– počet návštevníkov počas všetkých troch dní sa odhaduje na 220 tisíc;
– v kultúrnom programe vystúpilo vyše 60 súborov s približne poltisícom účinkujúcich;
– Vinobranie Pezinok 2007 malo 14 sprievodných podujatí;
– na alegorickom sprievode sa zúčastnilo 49 subjektov (obcí, miest, združení, klubov, spolkov, firiem a iných inštitúcií);
– kolotoče a iná zábavná časť zabrala 6300 m2 verejného priestranstva;
 – hostia naplnili 875 igelitových vriec odpadu;
– návštevníkom bolo k dispozícii 30 kabíniek mobilných WC;
– na čistení mesta pracovalo po tri noci po 50 ľudí;
– tohtoročné Vinobranie podporilo 56 sponzorov a traja mediálni partneri.

Budúcoročné Vinobranie:
  
Skončilo Vinobranie 2007, nech žije Vinobranie 2008. Toto sa ponesie v duchu osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku a 50. výročia organizovania Malokarpatských vinobraní. Uskutoční sa 26. – 28. 9. 2008 a už teraz sa naň organizátori začínajú pripravovať. Tlmočíme ich výzvu a ponuku pre všetkých, ktorí sa chcú na tomto top podujatí nášho mesta a celoročných oslavách osemstoročnice podieľať, aby sa ohlásili na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

   Na základe výsledkov prieskumu študentky EU v Bratislave Marianny Šteineckerovej a podnetov pracovníčky Mestského úradu v Pezinku Zlatice Hágerovej a riaditeľky Kultúrneho centra v Pezinku Ingrid Noskovičovej spracovala Eva Lupová
 

Ohodnoťte článok: