40 rokov Pezinčana

Október 2007 / Prečítané 2663 krát
   Obálka z roku 1984. Pezinčan sa predstavil s novou hlavičkou, ktorá trvá až dodnes. Jej autorkou je výtvarníčka Mestského domu kultúry a vzdelávania v Pezinku Svetluša Noskovičová. Noviny vychádzajú s jednou doplnkovou farbou. Tlač: Západoslovenské tlačiarne – prev. Piešťany a Bratislava, Cintorínska ul. Periodicita: 4x ročne, 3000 výtlačkov. Šéfredaktor: Milan Oravec.
 Obálka z roku 1989. Posledné číslo (č. 3) vyšlo v auguste. Náklad: 3000 ks. Tlač: ofset, ZT prev. Cintorínska ul., Bratislava. Šéfredaktor: Milan Oravec.
 


Obálka z novembra 1991. Pezinčan začal takmer po dvojročnej prestávke vychádzať už ako mesačník. Vydáva Mesto Pezinok vo vydavateľstve Praktik-Vako (majiteľ Ing. Vladimír Nosáľ) do apríla 1992. Od toho času si riadi vydavateľskú činnosť kompletne Mesto Pezinok. Tlač: CONET PRINT Pezinok. Šéfredaktor: Oliver Solga.