Biela pastelka

Október 2007 / Prečítané 2202 krát
   V dňoch 1. septembra až 31. decembra 2007 sa koná verejná zbierka pod názvom Biela pastelka. Výnos z nej bude použitý na podporu programov a aktivít nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.
   Finančné prostriedky budú sústreďované na osobitnom účte č. 4030016212/3100 v Ľudovej banke, a.s. Bratislava.
   Dobrovoľné príspevky možno zaslať priamo na účet alebo vhodiť do prenosných pokladničiek, označených logom únie, zakúpiť si bielu pastelku a zaslať SMS správu v sieťach Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefonica O2 Slovakia (cena jednej SMS správy je 30 Sk).
(mo)