Zasadnutie BSK

Október 2007 / Prečítané 2113 krát
   Dňa 26. septembra sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
   Okrem iných materiálov zobralo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu BSK k 30. 6. 2007 a schválilo rozpočet na tento rok v celkovej výške 3 012 172 tis. Sk. S účinnosťou k 31. 12. 2007 zrušilo Polikliniku Pezinok. Poslanci tiež schválili Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj a Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu.
(mo)
   Dovetok: Zrušenie Polikliniky Pezinok nemá žiadny dopad na činnosť Mestského zdravotníckeho zariadenia a prevádzky neštátnych zdravotníckych zariadení v budove MZS.
Ing. Juraj Pátek , konateľ a riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska
 

Ohodnoťte článok: