Ekonomický dopad uzavretia skládky odpadov v Pezinku

Október 2007 / Prečítané 2627 krát
   Na území Pezinka sa vyprodukuje ročne asi desaťtisíc ton tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorých likvidáciu musí zabezpečiť Mesto.
   Dňa 31. októbra 2007 sa končí povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku na ukladanie odpadov na skládku v tzv. Starej jame v Pezinku, prevádzkovanej firmou Pezinské tehelne, a.s., a skládka sa uzavrie. Túto informáciu zobralo dňa 12. 10. 2007 na vedomie aj Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Zároveň schválilo návrh na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke odpadov v obci Dubová, a to do výberu nového zmluvného partnera, ktorý vzíde zo súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
   Za ukladanie odpadov na území mesta platí prevádzkovateľ skládky poplatok, ktorý je príjmovou položkou mestského rozpočtu a používal sa na dotovanie nákladov na vývoz a ukladanie odpadov mimo územia mesta. Tento poplatok by v roku 2008 mohol predstavovať sumu asi 14 miliónov Sk. Nakoľko v súvislosti s vývozom a ukladaním odpadov mesta mimo jeho územie sa zvýšia náklady o 4 milióny Sk, uzavretie skládky bude mať ekonomický dopad priamo na obyvateľov Pezinka, a to v podobe zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   O výške miestneho poplatku rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 7. decembra 2007 po vyčíslení ekonomických dopadov na rozpočet Mesta.
Mestský úrad v Pezinku

Ohodnoťte článok: