Pešia zóna, vitaj!

September 2007 / Prečítané 1736 krát
  S veľkou radosťou, a priznávame sa, že aj víťazným pokrikom sme prijali správy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré svojim rozhodnutím ustanovilo prvú pešiu zónu v histórii nášho mesta. Je ňou síce len časť Radničného námestia a kúsok Potočnej ulice, ale vďaka aj za to. Máme pocit, že by sa pešia zóna mala výrazne rozšíriť a stať sa zároveň aj akýmsi kultúrno-spoločenským fenoménom Pezinka. Aj na to bolo zriadené občianske združenie 5P (reg. MV: VVS/1-900/90-29592), ktoré rado pomôže, či poradí, pri tvorbe nových častí pešej zóny, jej využitia či skultúrnenia.
   Ako prvý z počinov sa 5P rozhodlo postaviť sochu jednej z najznámejších postavičiek centra mesta – Imriškovi Šipkovi. Prosíme preto spoluobčanov, Imriškových príbuzných, či správcov matriky, ktorí by mali vo svojich archívoch nejaké fotky s Imriškom, prípadne fotku jeho samotného, či by nám ju mohli zapožičať na naskenovanie a použitie pri realizácii diela. Ide nám predovšetkým o detaily tváre a jeho typickú chôdzu. Občania, ktorí sa chcú zapojiť do činnosti občianskeho združenia 5P, ozvite sa nám na adresu: 5P, Bratislavská 92, SK-902 01 Pezinok, tel. 642 3179. Tí, ktorí by chceli podporiť dobrú vec finančne, môžete tak urobiť vkladom na účet v Tatrabanke, číslo účtu: 26627440023/1100, IČO: 37927787.
Zuzana Janušicová, hovorkyňa OZ 5P
 

Ohodnoťte článok: