Z histórie Pezinčana

September 2007 / Prečítané 1729 krát
Ako sa menil vzhľad mestských novín


 Nadväzujeme na tohtoročné čísla 2 a 4, v ktorých sme uverejnili základné informácie o prvých rokoch vydávania Pezinčana.

   Obálka z roku 1979. Pezinčana začínajú tlačiť Západoslovenské tlačiarne, prevádzka Pezinok. Sadzbu robí skúsený sadzač Ľudovít Markovič. Zodpovedný redaktor: Miroslav Stojkovič. Grafická úprava: Oliver Solga. Vychádza štyrikrát ročne v náklade 3000 výtlačkov.
 
   Obálka z roku 1982. Zodpovednou redaktorkou sa stala Darina Demková. Tlač: ZT, prev. Pezinok. Náklad a periodicita vydávania sa nemení.
 
   Prvé číslo z roku 1983. Pezinčan začína vychádzať s jednou doplnkovou farbou. Od č. 3 sa šéfredaktorom stal Milan Oravec.

Ohodnoťte článok: