BSK nesúhlasí s návrhom ministerstva

September 2007 / Prečítané 1440 krát
   Bratislavský samosprávny kraj má pripomienky k návrhu verejnej minimálnej siete zdravotnej starostlivosti, ako ju predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. V návrhu minimálnej siete nie sú zahrnuté Nemocnica Modra a Fakultná NsP Milosrdní bratia, a medzi špecializovanými pracoviskami Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Onkologický ústav svätej Alžbety a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava.
   Námietka BSK k nezaradeniu medzi špecializované pracoviská Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela:
  – V rámci Bratislavského kraja je v podstate jediným poskytovateľom chronickej psychiatrickej starostlivosti. Vzhľadom na to, že Bratislavský kraj a Bratislava zvlášť, sa neustále nachádzajú na prvom mieste, čo sa týka počtu užívateľov drog, ako aj počtu hospitalizovaných s cieľom liečby drogovej závislosti nie je možné súhlasiť s redukciou lôžok v tomto odbore. Počty pacientov hospitalizovaných na gerontopsychiatrických oddeleniach jednoznačne svedčia o tom, že tak ako v celosvetovom meradle, tak aj v SR, Bratislavský kraj nevynímajúc, rastie počet ochorení, ktoré si vyžadujú chronickú psychiatrickú starostlivosť a hospitalizáciu na gerontopsychiatrickom oddelení.
   O riešení pripomienok BSK budeme informovať.

(mo)

Ohodnoťte článok: