Večer bojových umení

September 2007 / Prečítané 1750 krát
  So zaujímavým nápadom ako podporiť prevenciu kriminality a rozvoj športu v našom meste, prišli traja nadšenci bojových umení. Netrvalo dlho, a bol na svete program športovo-charitatívneho podujatia pod názvom Večer bojových umení. Podľa organizátorov, ktorými sú Občianske združenie Spoločne proti kriminalite, 1. Judo club Pezinok a klub bojových umení Styx-fighters, bude táto akcia úvodom do série ďalších atraktívnych podujatí v Pezinku.
   Na prvom, ktoré sa uskutoční 5. októbra v Judo hale o 19.00 hod., budú ukážky viacerých bojových umení. Medzi inými ukážu svoju zručnosť aj inštruktori sebaobrany z mestskej polície. Výťažok celého podujatia pôjde na podporu preventívnych akcií predovšetkým pre deti a mládež v našom meste. Sponzori, ktorí majú záujem podporiť túto akciu, môžu sa obrátiť na koordinátora prevencie kriminality Miroslava Schlesingera na mestskej polícii. 
(ms)
 

Ohodnoťte článok: