Prípravy na rok 2008

September 2007 / Prečítané 1522 krát
   V obchodoch sa objavujú prvé kalendáre s letopočtom 2008 a tak je najvyšší čas uvažovať o podujatiach v Pezinku na budúci rok. Vyzývame preto všetkých organizátorov tradičných festivalov, súťaží, prehliadok, výstav a iných aktivít športového, kultúrneho, spoločenského či ďalšieho podobného charakteru určených pre verejnosť, ktorí chcú byť zverejnení v Kalendári podujatí mesta Pezinka na rok 2008, aby zaslali spracovateľovi podklady.
   Adresovať ich treba na Mestský úrad, referát vzťahov k verejnosti, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: safr.peter@msupezinok.sk . O každom podujatí treba uviesť názov, ročník, stručnú charakteristiku, dátum konania, miesto konania a kontakt na garanta, resp. usporiadateľa. Termín uzávierky: 30. 10. 2007.
   Kalendár podujatí mesta Pezinka na rok 2008 bude mať okrem tlačenej aj elektronickú podobu – bude zverejnený na www.pezinok.sk
(EL)

Ohodnoťte článok: