Pezinok – mesto priateľské k seniorom

August 2007 / Prečítané 2197 krát
   Spomedzi všetkých občanov, ktorí odišli na zaslúžený odpočinok, je len málo tých, ktorí sa na svoju novú situáciu dostatočne pripravili. Mnohých táto zmena zastihla nepripravených, no nemálo je aj tých, ktorí sa na odchod do dôchodku síce chystali, ale už po niekoľkých týždňoch sklamaní zistili, že ich život sa zmenil oveľa viac ako si predstavovali. Trvá niekoľko týždňov, kým si človek na dôchodku s horkosťou a ľútosťou prizná, že každý, i on, je nahraditeľný.
   Prázdnotu, ktorá ho už niekoľko dní po odchode do dôchodku začala obklopovať, pociťuje stále ťaživejšie. Muži, ktorí majú záhradu, sa aspoň na čas rozptýlia intenzívnejšou prácou v nej. Ženy spravidla intenzívnejšou opaterou vnúčat. Čoskoro však muži zistia, že práca v záhrade ich nevie celkom uspokojiť a ženy zasa, že ich obetavú prácu nik nevie oceniť. Zrazu si uvedomia, že okrem týchto aktivít potrebujú aj iné, aby sa sebarealizovali.
   Keďže aktívnych dôchodcov stále pribúda, rozšírila sa v našom meste sieť klubov dôchodcov (z jedného na tri), ktoré ponúkajú príležitosti na aktívnejšie prežitie staroby a stretávanie s vrstovníkmi. Samospráva mesta ich podporuje morálne i finančne.
   V súčasnosti je ročný rozpočet na kluby dôchodcov 433 tis. Sk. Na všetky sociálne služby mesto vynakladá ročne takmer 13 miliónov.
   Okrem klubov pribudla v Pezinku Jednota dôchodcov, ktorá organizuje najmä nečlenov klubov. Túto organizáciu mesto podporuje najmä bezplatným nájmom pri ich schôdzkovej činnosti a iných podujatiach.
   Seniori sa združujú aj v ďalších spolkoch a združeniach (napr. Združenie kresťanských dôchodcov). Napriek tomu však niektorí dôchodcovia zostávajú doma, ako nečlenovia sa nemôžu zúčastňovať na aktivitách spomenutých združení. Preto samospráva mesta začala organizovať celomestské podujatia pre starších, tieto sú určené pre všetkých, bez ohľadu na organizačnú príslušnosť.

Kontakt:
Mestský úrad Pezinok
sociálne oddelenie
Radničné nám. 7
902 14 Pezinok

   Predstavme si ich na fotografiách:
 
 
PRIJATIE JUBILANTOV U PRIMÁTORA
 
– koná sa štvrťročne a zúčastňujú sa na ňom osemdesiatnici a starší jubilanti. Okrem blahoželania oslávenci dostanú darčeky. Tých, ktorí sa pre svoj zdravotný stav nemôžu zúčastniť, navštívia pracovníčky mestského úradu osobne.
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
 – koná sa v októbri a zúčastňuje sa na ňom asi 300 dôchodcov a DEŇ MATIEK, ktorý sa uskutočňuje v máji za účasti takmer 300 žien.
      
   
NÁŠ DEŇ
 – koná sa vždy na začiatku decembra a je venovaný ľuďom so zdravotným postihnutím a dobrovoľníkom, ktorí sa o nich starajú, alebo im pomáhajú uľahčovať život.
NÁVŠTEVY OBČANOV
 Pezinka v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb (Stupava, Zavar, Báhoň, Jahodná, Veľký Biel). Tieto sa uskutočňujú podľa potreby a tiež pri príležitosti rôznych sviatkov, resp. jubileí. Návštevy vykonávajú pracovníci sociálneho oddelenia MsÚ.
 

Ohodnoťte článok: