Poďakovanie

August 2007 / Prečítané 1676 krát

 

 

Dňa 18. 6. 2007 sme sa navždy rozlúčili
s našou drahou mamou a babkou
Matildou MACEKOVOU.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sústrasť.
Dcéra a synovia s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 27. 7. 2007 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého
Antona TESÁRA,
ktorý nás opustil vo veku 54 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
S láskou spomína smútiaca rodina.

 

 
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym
 a bývalým kolegom, ktorí dňa 7. 8. prišli odprevadiť našu drahú Henrietu  PENÁKOVÚ
na poslednej ceste.
Mama, manžel Emanuel, syn Peter a ostatná smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: