Seniori zasadnú do školských lavíc

August 2007 / Prečítané 1590 krát
   V septembri otvorí oficiálne svoje brány pezinská Akadémia tretieho veku, ktorá ponúkne priestor pre vzdelávanie obyvateľov nad 50 ro-kov z Pezinka a okolia. Táto aktivita je reakciou na požiadavku vyplývajúcu z prieskumu názorov občanov mesta na podmienky života starých ľudí v meste.
   Samospráva Pezinka zareagovala na túto potrebu a pripravila dvojročný cyklus 4 hoby kurzov, ktoré budú mať formu akadémie. V školskom roku 2007/2008 sa otvárajú tieto špecializácie:

 1.Dejiny Slovenska s dôrazom na históriu malokarpatského regiónu,
 2. Úvod do štúdia histórie,
 3. Psychológia medziľudských vzťahov
 4. Základy pôdohospodárstva (ovocinárstvo, záhradkárstvo, vinohradníctvo).

   Vyučovanie bude rozdelené v oboch ročníkoch na zimný (september – november) a letný (január – marec) semester. Prednášky sa budú konať vždy v prvú a tretiu stredu v mesiaci po dve vyučovacie hodiny (prvá od 15.00 do 15.45 hod., druhá od 16.00 do 16.45 hod.) na Základnej škole na Fándlyho ulici. V prvom semestri bude prvá hodina, tzv. všeobecného základu, spoločná pre všetky špecializácie, druhá hodina bude rozdelená podľa špeciializácií. V letnom semestri v prvom ročníku a celý druhý ročník budú obe hodiny vyhradené pre špecializačné štúdium. Štúdium bude ukončené praxou v odbore a po splnení stanovených podmienok absolventi dostanú certifikát.
   Hlavný garant akadémie, Mesto Pezinok, pozýva prihlásených záujemcov o štúdium na slávnostné otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční 5. septembra o 15.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.
(EL)
 

Ohodnoťte článok: