Hlavnú cenu festivalu získala Bojnická kapela

August 2007 / Prečítané 2861 krát
   Tradične na nádvorí Zámku sa uskutočnil cez tretí augustový víkend medzinárodný súťažný festival dychových hudieb Dychovky v preši. V tomto roku to bolo po siedmykrát. Organizátori Spolok dychovej hudby Cajlané, Kultúrne centrum a Fanklub Cajlané zaradili do súťaže šesť hudieb (Gemerčanka, Grinavanka, Skalanka, Saras-dorf, Bojnická kapela, Štefanovjanka), ďalších sedem účinkovalo na sprievodných podujatiach.
   

Jednu z cien odovzdáva zástupca primátora Ján Čech.Hlavnú cenu súťaže odborná porota na čele s hudobným skladateľom a čestným predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska Adamom Hudecom udelila DH Bojnická kapela. Tejto kapele na záver odovzdali aj atraktívnu vecnú cenu – pečené prasiatko. Ďalšie ceny získali:
 Cena primátora – DH Grinavanka,
 Cena diváka – DH Skalanka,
 Cena za najobľúbenejšiu skladbu – DH Grinavanka,
 Cena za mužský spev – Tomáš Vaňo, Ľuboš Opatovský (DH Skalanka),
 Cena za ženský spev – Renata Brezovská (DH Gemerčanka),
 Cena za inštrumentálnu skladbu – DH Musikverein Sarasdorf (Rakúsko),
 Cena komunitnej nadácie Revia – DH Štefanovjanka,
 Cena Vinea od Vitisu – DH pri ZUŠ Letovice (ČR).

   Predseda festivalu František Féder nám po ukončení podujatia povedal: – S tohtoročným festivalom som po všetkých stránkach spokojný. Výnimočný bol tým, že sa na ňom zúčastnilo až trinásť kapiel, s 260 účinkujúcimi. V tomto smere nemáme na Slovensku konkurenciu. Potešil ma aj záujem divákov, prišlo ich viac ako po iné roky. Veľká naša vďaka patrí sponzorom Mestu Pezinku, Revii a ďalším, bez ich pomoci by sme nemohli usporiadať toto podujatie.
(mo)

Víťazná Bojnická kapela. Foto: Dušan Polák


Ohodnoťte článok: