Štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých

Ing. Magdaléna Šipková / August 2007 / Prečítané 1632 krát
   V termíne do 30. septembra 2007 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky štatistické zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (projekt AES).
 
 Toto zisťovanie sa v Slovenskej republike robí po prvýkrát a je to zisťovanie za rok 2006. Zámerom je získať údaje o formálnom a neformálnom vzdelávaní a o iných druhoch vzdelávania dospelej populácie vo veku od 25 do 64 rokov.
   Zisťovanie sa bude realizovať v 601 náhodne vybraných domácnostiach Bratislavského kraja a teda aj na území Pezinka, prostredníctvom externých spolupracovníkov (opytovateľov) ŠÚSR. Opytovatelia sú povinní preukázať sa poverením na uvedené zisťovanie.
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
   V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným poverením opytovateľa a dokladom o totožnosti.
Ing. Magdaléna Šipková
 

Ohodnoťte článok: