Taxíky parkujú mimo určených stanovíšť

Mgr Miloslav Bila / August 2007 / Prečítané 1675 krát
   Vo štvrtok 26. júla ráno som išiel do práce a naskytol sa mi tento obraz: tri taxíky parkovali pred Billou na miestach určených pre verejnosť, hoci majú vyčlenené parkovacie plochy, za ktoré si platia. Svojvoľne zaberajú ešte ďalšie miesta.
Mário Horváth
Stanovisko mestskej polície:
 – Vodič taxislužby môže podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v ktorom je definovaný ako dopravca, ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti. Pokiaľ teda ponúka svoje služby s označeným vozidlom na inom mieste, ako určí obec, dochádza k porušeniu uvedeného zákona.
   Mestská polícia v Pezinku zatiaľ neriešila takéto porušenie zákona a ani nepreverovala oznámenie o jeho páchaní. V prípade zistenia takéhoto konania vodičov taxislužby, toto zadokumentujeme a v zmysle zákona oznámime príslušnému správnemu orgánu, v tomto prípade Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Mgr. Miloslav Bila, zást. náčelníka MsP
 

Ohodnoťte článok: