Proti násiliu v školách

August 2007 / Prečítané 1779 krát
   Školský rok je už už pred dverami a veľa rodičov premýšľa o zabezpečení rôznych školských pomôcok pre svoje ratolesti. Niektorí sa však určite pozastavia nad tým, či bude o jeho dieťa dobre postarané. Obavy sú najmä zo šikanovania alebo iných foriem násilia. Upokojenie pre rodičov školopovinných detí poskytuje už niekoľko mesiacov pripravený preventívny program, zameraný na elimináciu násilia na školách.
   Na Mestskom úrade v Pezinku bola v máji t.r. vytvorená pracovná skupina zostavená z viacerých odborníkov. Pre školy v Pezinku pripravili odbornú metodickú príručku, ktorú v dohľadnom čase dostane každý rodič školopovinného dieťaťa. Okrem toho sa v septembri začne vo všetkých školách preventívna kampaň, v priebehu ktorej absolvujú žiaci i učitelia preventívno-osvetové programy. Prednáškovú činnosť v školách pre žiakov budú zabezpečovať príslušníci oddelenia kriminality mestskej polície. Vzdelávanie pre učiteľov zabezpečia pracovníčky pedagogicko-psychologickej poradne. Koordinátor prevencie kriminality MsP spolu s kolegami pripravil prevenčné programy pre školy. Na ZŠ Fándlyho začne úvodný projekt na elimináciu násilia pre žiakov prvých ročníkov a špeciálny kurz sebaobrany pre dievčatá. Tieto aktivity sa budú realizovať počas hodín telesnej výchovy.
   Novú formu prevencie určite uvítajú nielen deti, ale aj samotní rodičia.
 (msp)

Ohodnoťte článok: