Prípravy na začiatok školského roka

August 2007 / Prečítané 1520 krát
  O pár dní zasadnú deti do školských lavíc. Končia sa dva mesiace letných prázdnin, čas dovoleniek, prázdninových pobytov v táboroch, u starých rodičov či iných príbuzných.
   Pokiaľ deti a učitelia oddychovali, riaditelia škôl a správca budov mali plné ruky práce. Prázdniny boli vhodným časom na vykonanie rekonštrukčných prác. Takmer na všetkých základných školách sa maľovali znečistené priestory a robili nevyhnutné údržbárske práce.
 Informovali sme sa priamo v školách a u referenta pre správu majetku školstva na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Jindřicha Markusa, aké rekonštrukčné práce vykonávali v školských objektoch.
   V ZŠ na Kupeckého ulici rekonštruovali sociálne zariadenia pri telocvični a kotolňu. Pracovalo sa aj na prestavbe nevyužitej kotolne. V ZŠ na Fándlyho ulici sa robila rekonštrukcia podlahy v telocvični s predpokladaným nákladom 1,2 mil. Sk. Opravovali tiež sociálne zariadenia v školskom klube detí a upchatú kanalizáciu.
   V ZŠ Na bielenisku odstraňovali nefunkčnú výmenníkovú stanicu, ktorá ohrozovala okolie. Pokračovala prestavba šatní na stolnotenisovú halu, vrátane sociálnych zariadení.
V ZŠ Orešie zabezpečili v časti budovy výmenu plastových okien, pôvodné drevené už boli nefunkčné.
(mo)

Ohodnoťte článok: