Verejná vyhláška

August 2007 / Prečítané 1781 krát
   Primátor Pezinka ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov, v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasuje ZÁKAZ VSTUPU ako aj ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku, na obdobie od 1. 8. 2007 až do odvolania (obdobie dozrievania a zberu úrody hrozna).
   Zákaz vstupu do vinohradov sa vzťahuje na všetky fyzické a právnicke osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vinohradov, ich správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi.
   Zákaz vstupu sa nevzťahuje na turistické cesty a chodníky, ktoré sa nachádzajú medzi vinicami.
   Za nedodržanie tohto zákazu možno uložiť pokutu do 1000 Sk.

(msú)
 

Ohodnoťte článok: