Kde prešli žiaci zo zrušenej školy?

August 2007 / Prečítané 1692 krát
   Na základe aprílového rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku a následného vyňatia zo siete škôl Ministerstvom školstva SR, je k 31. 8. 2007 zrušená Základná škola na Holubyho ulici. Navštevovalo ju vyše dvesto žiakov, ktorí majú byť rozmiestnení do iných pezinských škôl. Spýtali sme sa, kde konkrétne boli žiaci zo zrušenej školy rozmiestnení.
   Mgr. Renáta Minarovičová, ved. oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ v Pezinku:
    – Podľa našich informácií boli žiaci zo zrušenej školy umiestnení do ostatných štyroch základných škôl: najviac žiakov (64) prešlo do ZŠ Kupeckého ul., do ZŠ Fándlyho 46, ZŠ s MŠ Orešie 34 a do ZŠ Bielenisko 33. Tri triedy boli presunuté ako celky. Počty umiestnených žiakov podľa škôl budú však presnejšie až v septembri, pretože rodičia niektorých žiakov sa ešte stále nerozhodli, kam budú ich deti chodiť do školy. Pokiaľ ide o učiteľov, zatiaľ vieme, že traja prešli do ZŠ s MŠ Orešie a dvaja do ZŠ Fándlyho ul.
(EL)

Ohodnoťte článok: