Pezinok – mesto priateľské k seniorom

Júl 2007 / Prečítané 2467 krát

 Na zájazde v Kremnici pri tzv. ,,strede Európy".

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) vznikla v našom meste v roku 1991. Počty jej členov sa menia, v súčasnosti má 350 členov. Vo svojej práci sa zameriavame na také druhy činnosti ako je individuálna pomoc starším ľuďom, organizujeme výlety, účasť na divadelných predstaveniach, zdravotné prednášky, rekreačné pobyty a športové hry seniorov. Tridsať našich členov sa prihlásilo do Akadémie tretieho veku, ktorú organizuje mesto. Každoročne, a to aj trikrát, navštívime zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici s balíčkami, ovocím a koláčmi.
   Na Deň matiek a sviatok starších ľudí vystupuje aj súbor Pezinskí šafráni. Každoročne sa zúčastňujeme na tradičnom folklórnom festivale Návraty. Naše členky napečú množstvo tradičných koláčov podľa receptov starých mám a ponúkajú ich v samostatnom stánku. O záujemcov nie je nikdy núdza, pretože chutia znamenite.
  V spolupráci s klubmi dôchodcov na Sládkovičovej a Hrnčiarskej sme zorganizovali prezentáciu šalátov a nátierok spojenú s ochutnávkou. Akcia bola doplnená receptami.

Prezentácia vlastnoručne vyrobených šalátov v Klube dôchodcov na Sládkovičovej ulici.

Naši členovia sa veľmi tešia na výlety, ktoré každoročne organizujeme. Zaujímavý bol výlet do stredovekého banského mesta Kremnica. Navštívili sme hrad a múzeum peňazí, ktoré patrí Národnej banke Slovenska. Veľmi zaujímavý bol aj zájazd na Oravu a Roháče. Zastavili sme sa aj v Žiline-Budatíne, kde sme si pozreli Múzeum drotárstva, v Jánošíkovom múzeu v Terchovej a v skanzene Oravskej dediny v Pribyline.
  Na záver sme navštívili Poľsko. Pre veľký záujem sme zájazd opakovali.
  Pri ďalšom zájazde sme si prezreli pamiatky Banskej Štiavnice, Komárna a Martina (Národný cintorín, múzeum a novú budovu Matice Slovenskej). Pri výročiach SNP a oslobodenia sme sa poklonili pamiatke padlých na Jankovom vŕšku a v Priekope pri Martine.

Skupinka rekreantov v Tatrách.

   V máji tohto roku sa nám podarilo vybaviť týždenný rekreačný pobyt v Tatranských Matliaroch so štátnou dotáciou a príspevkom Mesta Pezinka. Pobyt bol spojený s prehliadkou Levoče a Kežmarku. Na záver sme navštívili Poľsko, Zakopané a Nowy Targ. Škoda, že následky víchrice je v Tatrách vidieť na každom kroku, ale pobyt bol vcelku vynikajúci. Organizujeme aj domácu turistiku – navštívili sme Veľkú Homolu, Zámčisko, Veľkomoravské hradisko nad Svätým Jurom. Krásna bola zimná vychádzka do Schaubmarovho mlyna, kde sme si pozreli aj výstavu insitného umenia.

    ŠH: odovzdávanie ocenení.

   Navštevujeme divadlá, nielen v Pezinku, ale aj v Bratislave, Nitre a Trnave. V priebehu roka vidíme aj šesť predstavení a množstvo ďalších kultúrnych akcií v našom meste, napríklad Cibulák, Dychovky v preši, múzeá a iné.
   Na jar sme usporiadali besedu so spisovateľkami M. Grznárovou, V. Ryšavou, J. Šimulčíkovou a V. Švenkovou. So záujmom sme si prečítali ich knižky a pobesedovali o nich.
  
Stolnotenisové zápolenie na športových hrách.

Našou najvýznamnejšou športovou akciou sú okresné športové hry seniorov. Až do tohto roku bývali v Modre, ale tohto roku ich v máji pripravila MsO JDS v Pezinku v priestoroch Základnej školy Na bielenisku. Pretekalo sa v disciplínach: chôdza, hod granátom na cieľ, vrh guľou, stolný tenis a športová streľba. Súťažilo 74 mužov a žien. Všade vládla dobrá nálada a priateľské povzbudzovanie. V prestávkach vyhrávala harmonika. Na prvom mieste sa umiestnili: Ľ. Čolláková, J. Veselý (v dvoch súťažiach), V. Konečný. Na druhých pozíciach sa umiestnili – O. Kuňák, J. Hrúz, A. Polakovič. Na treťom mieste – J. Bačíková, A. Stojkovičová, V. Konečný (2x), Ľ. Čolláková, M. Konečná, O. Kuňák. Najstarším účastníkom bol 92-ročný Alfréd Bollard, čo je dôkazom, že telesná zdatnosť sa dá udržať do vysokého veku.
  Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nás podporili: Mesto Pezinok, Nadácia Revia, Vitis, cukráreň Šišková, papiernictvo Grell a drogéria Gašparovič.
   Organizácia JDS v Pezinku je otvorenou organizáciou pre všetkých seniorov. Vo svojom programe sa snaží spolu s klubmi dôchodcov, aby každý jej člen našiel v nej to čo ho zaujíma, obohatí o nové poznatky a poteší.


Výbor JDS v Pezinku
Predsedníčka:
Viera Fridrichová (tel. 640 2948)

členovia:
Z. Lišková, M. Maťusová, E. Zouzalíková, K. Esterlová, B. Kunertová a M. Šindlerová.Viera Fridrichová, predsedníčka JDS

Ohodnoťte článok: