Spomíname

Júl 2007 / Prečítané 2020 krát
 
Dňa 11. 6. 2007 uplynulo už dvadsať rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Mária BALÁŽOVÁ.
So smútkom v srdci spomínajú dcéra Darina a vnuk Miloslav. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme!
 
  Tak tíško odišla duša tvoja,
 nestihla si povedať ani zbohom rodina moja.
Dňa 16. 6. 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás náhle opustila naša drahá manželka, mama a babka
Darina HACKEROVÁ.
S láskou v srdci spomína milujúci manžel, dcéry Darina a Katka s rodinami.
Dňa 22. 6. 2007 uplynul rok, čo dotĺklo srdce
 Rudolfa LOŠONSKÉHO.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Rozlúčil si sa pohľadom a dotykom ruky a nevedela som, že je to navždy...
Dňa 13. 7. 2007 uplynul rok, čo nás opustil
Ivan PÄTOPRSTÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka, deti a ostatná rodina.
Dňa 14. 7. 2007 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny nášho manžela, otca, starého a prastarého otca a svokra
Eduarda VYDRU
(školníka 2. ZŠ na Seneckej ul.).
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 22. 7. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa BUČEKA.
Spomienka v našich srdciach navždy zostane. S úctou a láskou spomínajú Eva, Ľubko a Petra.
Dňa 23. júla 2007 uplynulo 5 rokov od smrti nášho manžela,
 otca a dedka
Jozefa TUMU.
S láskou spomína najbližšia rodina.
 
  Zavrela oči, srdce prestalo biť,
 musela zomrieť aj keď tak veľmi chcela žiť.

Dňa 16. 7. 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babička a prababička
Jozefína VALENTOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 13. 8. 2007 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
Viktora PROKOPA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S úctou a vďakou spomínajú manželka, nevesta a vnučka Viki.
 
  Dňa 30. júla 2007 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil náš drahý Paľko JABLONOVSKÝ.
S láskou a smútkom spomínajú otec Pavol s rodinou, krstný Jaroslav s rodinou a priateľka Romanka s rodinou.
Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 18. 7. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia
 nášho milovaného
Mirka MALIŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú všetci blízki a priatelia.
 
    Pre veľký záujem o inzerciu n
a tejto strane odporúčame občanom, aby si ju objednali v redakcii už začiatkom mesiaca.
 

Ohodnoťte článok: