Oslnili na celoslovenských súťažiach

Zuzana Andelová / Júl 2007 / Prečítané 2188 krát
   Chceli by sme vám predstaviť žiakov Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku, ktorí v uplynulom školskom roku reprezentovali nielen našu školu, ale aj naše mesto na celoslovenských detských a mládežníckych interpretačných súťažiach.

   Na celoslovenskej súťaži populárnej piesne Beatfórum – Gbely sa zúčastnila a obsadila krásne tretie miesto Martina Augustiničová z triedy Evy Rosenbergerovej. Na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Schneiderova Trnava sa zúčastnila a získala bronzové pásmo Dorothy Sabová z triedy Zuzany Andelovej.
   Naši žiaci nechýbali ani na celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna, kde v druhej kategórii dychových plechových nástrojov získala strieborné pásmo saxofonistka Katarína Ochabová z triedy Maroša Mráza a v druhej kategórii dychových drevených nástrojov získala bronzové pásmo flautistka Adela Uhlárová a strieborné pásmo flautistka Kristína Aulitisová, obe z triedy Andrey Klatovej. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme.
   Talentovaných žiakov však máme viac, najlepší z nich sa nám predstavili na verejných koncertoch školy. Program marcového verejného koncertu bol veľmi pútavý a pestrý. Zaznelo niekoľko kvalitných sólových vystúpení, ale aj zaujímavé a pekne zvládnuté komorné skladby.
Zvláštne kúzlo a neopakovateľnú atmosféru vdýchli nášmu tradičnému rodinnému koncertu Katka Aulitisová a Ľubo Piktor. Tentoraz sa na ňom zúčastnili nielen ako rodičia, ale aj ako milí, vtipní moderátori s množstvom originálnych nápadov – skrátka ,,profíci", za čo im srdečne ďakujeme.
   Aj v tomto školskom roku ukončilo svoje štúdium slávnostným verejným koncertom niekoľko absolventov. Sme na nich pyšní, podali naozaj krásne a hodnotné výkony. Absolventi výtvarného odboru sa prezentovali výstavou vo foyeri KC.
   Naši výtvarníci nás o kvalite svojej práce presviedčajú každý rok, nie je to inak ani teraz. Zo súťaže s medzinárodnou účasťou (Slovensko, Česko, Slovinsko) Pocta Kupeckému priniesli hneď niekoľko ocenení: cenu za maľbu získali Katarína Popelková a Nikola Rýdza a cenu Grand Prix Peter Jankovič. Všetci žiaci sú z triedy Danice Tykovej.
   Rada by som v mene vedenia a pedagógov školy srdečne poďakovala všetkým, ktorí nás podporujú a preukazujú nám svoju priazeň, najmä Mestu Pezinok a Kultúrnemu centru.
   Ďakujeme aj vám, milí rodičia, ktorí nám zveríte svoje ratolesti v nádeji, že vám pomôžeme prebudiť v nich zmysel a cit pre dobro a krásno. Veríme, že aj napriek duchovnej prázdnote, ktorá nás veľakrát obklopuje, budú naši žiaci tými svetielkami nádeje, ktoré nevyhasnú, ale zapália aj iných. 
Zuzana Andelová
 

Ohodnoťte článok: