Akadémia tretieho veku v septembri

Júl 2007 / Prečítané 1611 krát
   Ku dňu uzávierky sa prihlásilo do novovznikajúcej Akadémie tretieho veku v Pezinku temer sto záujemcov. V prvom ročníku jej existencie sa otvárajú 4 študijné odbory: 1. história (Slovenska, regiónu, Pezinka), 2. starovek, 3. poľnohospodárstvo (vinohradníctvo, vinárstvo, ovocinárstvo, záhradkárstvo) a 4. psychológia vzťahov medzi ľuďmi. Oficiálne otvorenie nového školského roka sa uskutoční 5. septembra 2007 o 15.00 hod. v Kultúrnom centre v Pezinku. Vlastné vyučovanie bude prebiehať na ZŠ Fándlyho ul. vždy v prvú a tretiu stredu v mesiaci po dve hodiny (od 15.00 do 15.45 hod. a od 16.00 do 16.45 hod.). Aktuálne informácie o štúdiu budú zverejňované na www.pezinok.sk . Administratívu a metodickú stránku vyučovania zastrešuje Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, sociálne oddelenie, Mgr. Renáta Minarovičová, tel. 033/6901 130, e-mail: minarovicova.renata@msupezinok.sk .

(EL)

Ohodnoťte článok: