Klub darcov

Júl 2007 / Prečítané 2234 krát
   Klub darcov mesta Pezinka, ktorý založila REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia spolu s partnerom – Kontom Orange, má momentálne 150 darcov. Ešte stále máte možnosť zapojiť sa aj vy! Nie je vôbec potrebné darovať veľkú sumu, ale ak sa pridáme viacerí, opäť pomôžeme realizácii mnohých zaujímavých aktivít v meste (podpora aktivít mládeže, športových klubov, kultúrnych festívalov...).
   V prípade darovanej sumy vyššej ako 1000 Sk sú darcovia zahrnutí do rozhodovacieho procesu a podieľajú sa na rozhodovaní, kde budú finančné prostriedky použité. Partner klubu – Konto Orange – doplní každý dar o rovnakú sumu, t. j. zvýši ju o 100 percent.
   Uzávierka grantového kola Klubu darcov je 28. 9. 2007. Do tohto termínu môžete konzultovať a zasielať svoje žiadosti o grant. Zasadnutie grantovej komisie a rozhodovanie o podporených projektoch bude 17. 10. 2007.
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Ohodnoťte článok: