Pozor na letné požiare

Júl 2007 / Prečítané 2091 krát
   Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov. Letné, teplé a suché dni sú najkritickejším obdobím, čo sa týka vzniku požiarov. V roku 2006 vzniklo na Slovensku v tomto období 150 požiarov s priamou škodou 10,4 mil. Sk.
   Rizikovým, z hľadiska požiarov, je obdobie letných prázdnin, rodičia by mali venovať zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam, nenechávať ich bez dozoru, lebo pri nekontrolovaných hrách zapríčiňujú veľa požiarov, z ktorých hrozí nebezpečenstvo zranení.

Ing. Eva Orlická

Ohodnoťte článok: