Odber krvi

Júl 2007 / Prečítané 1628 krát
   V utorok 29. mája sa konal v priestoroch Domu kultúry odber krvi, ktorý zorganizovali Miestny spolok SČK Pezinok II. v spolupráci s Národnou transfúznou službou a Kultúrnym centrom. Krv darovali Pezinčania, ale aj darcovia z okolitých miest a obcí. Spolu sa na odbere zúčastnilo 44 bezpríspevkových darcov krvi, z toho 24 viacnásobných, 10 prvodarcov a desať krv nedarovalo. Počas odberu, ale aj po ňom sa darcovia mohli oboznámiť s činnosťou Miestneho spolku SČK. Každý darca sa po odbere krvi zapísal do kroniky MS a dostal sladkú odmenu. Na organizovaní odberu sa podieľali členovia spolku: Jana Kupová, Daniela Belanová, Renata Petrášová a Matej Belan. Všetkým darcom ďakujeme. Ďalší odber sa uskutoční v druhej polovici septembra.

(mb)

Ohodnoťte článok: