Pripravený na turistickú sezónu

Júl 2007 / Prečítané 2141 krát
   Pozvanie na tradičné stretnutie subjektov cestovného ruchu so sídlom v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 20. júna na Mestskom úrade, prijala temer dvadsiatka zástupcov primárnej ponuky, reštauračných a ubytovacích zariadení, resp. iných inštitúcií, ktoré poskytujú služby pre turistov. Cieľom tohto podujatia bolo vzájomne sa informovať, kto čo nové pripravil pre návštevníkov na dva prázdninové mesiace a čo sa chystá ešte do konca roka. Reč bola napr. o Kultúrnom lete v Pezinku, o tom ako sa zapojí mesto do Svetového dňa cestovného ruchu (27. 9.), o službách Mestského informačného centra a Klubu mestských sprievodcov, o prípravách Vinobrania, Stratégii mesta Pezinka, účasti mesta na Slovakiatoure 2008 a pripravovaných nových projektoch (Pezinok ako maľovaný, Keramický naučný chodník, Historické mlyny v Pezinku a iné). Diskutovalo sa aj o problémoch v oblasti cestovného ruchu, napr. o potrebe nového informačno-orientačného systému (so smerovkami a pútačmi navigujúcimi na miestne pamätihodnosti), nedostatočnom autobusovom spojení Pezinok – Baba, padol návrh na prepojenie objektu Holubyho 22 a Radničným nám. 9 (v rámci práve prebiehajúcej rekonštrukcie) alebo na vznik špecializovaných pracovných skupín subjektov cestovného ruchu podľa branží (osobitne ubytovateľov, osobitne stravovacích zariadení, resp. zástupcov primárnej ponuky cestovného ruchu). Podnety z tohto stretnutia budú využité v ďalšej práci pezinskej samosprávy.
  Ďalšie stretnutie subjektov cestovného ruchu sa uskutoční 12. decembra o 15. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. 
(EL)

Ohodnoťte článok: