Dotácie podľa nových pravidiel

Júl 2007 / Prečítané 2169 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 22. júna schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007, ktorým sa určujú podmienky na rozdeľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Pezinka pre oblasť sociálnej pomoci, kultúry a športu.
   Takýto záväzný mestský predpis doteraz chýbal. Poslanci pri poslednom rozdeľovaní dotácií z rozpočtu na tento rok požadovali, aby sa do budúcnosti vypracovali jasnejšie pravidlá. Azda najproblematickejšie to bolo v oblasti športu, kde bolo najviac požiadaviek, pritom neexistovala kategorizácia a kritériá, podľa ktorých tieto požiadavky posudzovať. Nový predpis zavádza poriadok aj pri určovaní dotácií pre sociálnu oblasť a kultúru.
   Už kuloárne debaty po schválení záväzného predpisu, nakoniec i samotná diskusia na rokovaní zastupiteľstva, ukázali, že prijaté VZN však ešte nemusí znamenať spokojnosť všetkých. Jednoducho vždy sa nájde niekto, kto to vidí inak, kto považuje ten svoj problém za najdôležitejší a preto čakal viac peňazí. Vždy sa dá o veci diskutovať, ale pravidlá, keďže suma určená na podporu je limitovaná, sú potrebné.
   Napríklad v športe, treba zohľadňovať záujem (športovcov i divákov) o jednotlivé športy, ich popularitu, úroveň súťaží, schopnosť spolufinancovať inými zdrojmi, ale i prezentáciu mesta. Osobitne však treba podporovať aktívne zapojenie mládeže do pravidelného športovania.
Podľa VZN na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok. Písomnú žiadosť o dotáciu treba podať do 30. 10. na Mestskom úrade v Pezinku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
(mo)
 

Ohodnoťte článok: